Rekrutteringskampanje: Bli anleggsgartner!
Oslo_NAML-17
Oppdrag:

Hvordan få flere unge til å velge å bli lærling innen anleggsgartnerfaget? NAML, som er en bransjeorganisasjon for anleggsgartnerne, ønsket å vise de spennende mulighetene som ligger i yrket. De trengte en kampanje for sosiale medier, samt materiell til både nettsider og utdanningsmessen.

Løsning:

De første sekundene av en film er avgjørende for å fange seerens interesse. Tun Byrå valgte å bruke visuelle grep fra et spillunivers for å skape nysgjerrighet og vise at det du kan gjøre i et dataspill, kan du faktisk utføre i virkeligheten! Vi produserte filmer fire steder i landet og tok foto til bruk på nettsider og i markedsmateriell. Filmene ble klippet i ulike versjoner til SoMe-kampanjer og utdanningsmessen. Kampanjen på TikTok og Snapchat var rettet mot ungdom i rett aldersgruppe og traff svært godt med over 1,5 mill visninger. I tillegg hjalp vi NAML med å få laget roll-ups til messestand.

Snurr film

Dette er en av de fire rekrutteringsfilmene vi produserte for NAML.