Norsk Landbruksrådgiving (NLR): Vi gjør bonden bedre!
Nlr2
Oppdrag:

NLR har et stort korps av engasjerte, dedikerte og kunnskapsrike rådgivere over hele landet, som hver dag hjelper den norske bonden til å ta riktige valg i sin produksjon. NLR ønsket merkevarebyggende kampanjer som løfter frem rådgiverne, synliggjør rådgivernes verdi for bonden og viser. Samtidig ønsket de et nytt visuelt uttrykk for sin markedsføring.

Løsning:

Tun Byrå har produsert tre merkevarebyggende kampanjer for NLR, der hver kampanje består av en hovedfilm og to korte filmer til sosiale medier, en tekstartikkel, og et utvalg stillbilder som viser rådgiverens hverdag. I tillegg har vi levert materiell og bistått med distribusjon av både print og digital annonsering. Kampanjene er produsert tre ulike steder i Norge, med rådgivere som jobber innen ulike fagfelt. Rådgiverne er bærende fortellerstemmer i filmene, og det er lagt vekt på den nytten bøndene har av konstruktiv dialog med rådgiverne.

Se en av filmene her