Norges Vel: Utnyttet materiell i mange kanaler
Oppdrag:

Norges Vel gir ut Medaljen for lang og tro tjeneste, og ønsket å nå ut til bedrifter og ulike yrkesgrupper med kunnskap om Medaljen, hva det innebærer å få og motta den.

Løsning:

Tun Byrå produserte i første omgang video, tekst og foto med utgangspunkt i historien om en arbeidstaker som nylig mottok medaljen hos bedriften Troms Kraft. Videoen ble publisert på Medaljens nettsider og fikk god spredning på Facebook. Artikkelen ble publisert som annonsørinnhold i Tun Medias publikasjoner og i ulike fagblader. Videre ble både tekst og foto benyttet i en brosjyre, der Tun Byrå sto for layout og produksjon. Denne ble sendt ut til potensielle kunder. Norges Vel opplevde å få bred utnyttelse av tekst- og bildemateriale.

Norgesvel
Brosjyre produsert av Tun Byrå
Snurr Film

Se hvordan Carsten Tønnessen opplevde å bli hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste etter 30 år hos Troms Kraft.