Norges Bygdekvinnelag : Vår dag
342784140 1155457395135259 4164350697135770459 n
Oppdrag:

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år 2022 som involverer alle i den norske frivilligheten. 16. oktober 2022 skulle markeres og Bygdekvinnelaget ønsket å vise frem sitt engasjement for FNs matvaredag og teamet «Sammen for bærekraftig matkunnskap».

På denne dagen ønsket Norges Bygdekvinnelag å invitere alle sine lokallag til en aktivitet som skulle sette fokus på matkultur, inkludering og mangfold for fremtiden. Aktivitetene skulle inkludere deltakere på tvers av kulturer, alder, bakgrunn eller sosial tilhørighet og bestillingen til Tun Byrå handlet om å skape blest om prosjektet inn mot den 16. oktober.

Løsning:

Videoserie til sosiale medier hvor de medvirkende var medlemmer fra de forskjellige lokallagene.

Tun Byrå utarbeidet en felles mal, både teknisk og innholdsmessig, som ble gjennomgått med de medvirkende slik at alle bidragsyterne selv kunne produsere materiell fra sitt lokallag til serien.

Med utgangspunkt i de innsendte filmene klippet Tun Byrå promoer tilpasset sosiale medier som viste mangfoldet i lokallagene spredt utover landet inn mot den store dagen 16.oktober.

Se promo her