Nofence

Videoproduksjon fra Tun Media har gitt oss svært god spredning i sosiale medier. Leveransen hadde høy kvalitet på tross av både kort frist og trangt budsjett.

– Harald Harstad, Nofence

Nofence3
Sauene som har klaven til Nofence rundt halsen kan bevege seg fritt innenfor et usynlig gjerde.
Oppdrag

Nofence er en oppstartsbedrift som utvikler virtuelle gjerder for beitedyr. Dyra har en klave rundt halsen som avgir lyd når de passerer en virtuell grense, som varsel om potensielt strømstøt. Denne nyskapende teknologien har vært i kommersiell bruk siden 2015, og bruksområdene øker. Nofence ønsket å formidle forskningen som pågikk på sau og storfe, og skape forståelse for at det jobbes med å få produktet i kommersiell bruk på sau og storfe.

Løsning

Ved å bruke fortellerteknikk vi kjenner fra nyhetsreportasjer ble budskapet presentert på en saklig og troverdig måte. Gjennom videoen får potensielle kunder se hvordan dyra responderer på det virtuelle gjerdet og høre forskerne fortelle om forsøkene. Videoen ble tekstet på norsk og engelsk og vist på messe i utlandet. Den ble på kort tid sett av 70.000 på Facebook.

Resultat

Denne filmen forteller om Nofence sine forsøk på sau og storfe.