Landkreditt: Lett å skade seg i våronna
Landkreditt_tunbyra
Oppdrag:

Norges Bondelag sine personforsikringer hos Landkreditt er prisgunstige forsikringer som tilbys medlemmer av Norsk Bondelag. Våronna er en travel tid for bonden og med stort arbeidspress kan det være fort gjort å skade seg. Landkreditt og Norges Bondelag ønsket seg derfor en kampanje til våronna med bonden som målgruppe. Budskapet i kampanjen skulle være at det er viktig for bonden selv å være godt forsikret.

Løsning:

Vi valgte å lage en kampanje med en bonde som har bondelagsforsikringer gjennom Landkreditt og som også har dratt nytte av Landkreditt sin gode landbrukskompetanse. Kampanjens budskap ble formidlet ved at bonden fortalte om egne erfaringer og vi viste arbeidsprosesser der det kan være lett å skade seg. I løpet av en opptaksdag produserte vi innhold til 5 korte SoMe-vennlige videoer, en lengre film for nettside/Youtube, en artikkel og en stillsfoto-pakke. Kunden fikk med andre ord mye innhold og god tilstedeværelse på ønskede kanaler.

Se filmen her