Forsvarsbygg: Restaureringen av nasjonalskatt
Rosevindu detalj
Oppdrag:

Under den andre verdenskrig ble Emanuel Vigeland sitt rosevindu på Akershus slott ødelagt i en eksplosjon. Kunstverket har stått delvis restaurert frem til i fjor, men nå skulle hele vinduet restaureres og fremstå slik Emanuel Vigeland skapte det. Tun Byrå ble engasjert til å dokumentere restaureringprosessen som skulle foregå gjennom et helt år.


Løsning:

Fra det ødelagte vinduet ble demontert, via de ulike prosessene i restaureringsarbeidet, til oppmontering og avdukingen av kunstverket; Tun Byrå har dokumentert alle fasene i prosjektet. Resultatet har blitt en ca 20 minutters film som blant annet skal brukes i en utstilling på Akershus slott og en kortere film på ca. 2 minutter som skal brukes til annonsering, i sosiale medier og i forbindelse med foredrag ol. om prosjektet

Se filmen