Digitalt event for Bygg og Bevar
Totalt
Oppdrag

Da koronarestriksjonene satt stopper for Bygg og Bevar sitt seminar om sirkulær økonomi, fikk vi i oppdrag å hjelpe dem med å produsere fagdagen som et digitalt event. Programmet, som inneholdt foredragsholdere og videoreportasjer skulle gjøres tilgjengelig som et Facebook live-arrangement. Til eventet ønsket Bygg og Bevar også en grafisk profil som kunne brukes til å ramme inn eventet.

Løsning

Vi anbefalte Bygg og Bevar å lage en forhåndsprodusert «TV-sending» fremfor å kjøre en Live-stream direkte fra en foredragssal. De samme gjestene som var invitert som foredragsholdere ble nå invitert til en TV-innspilling der de var gjester i studio. Bygg og Bevar sine egne fagfolk stilte som programledere. Det hele ble sydd sammen til en variert sending med ulike gjester og forhåndsproduserte videoinnslag fra ulike locations. Vi utarbeidet en grafikkpakke med animert vignett og andre elementer som titulering og foredragsmaler til sendingen. Denne grafikkpakken ble brukt som gjennomgående elementer, og kan også brukes som mal siden til videoreportajser, Power-points og andre flater.

Se hele eventet her