Biosirk Norge: Sirkulærøkonomi i landbruket
Pascal-debrunner-b-zy Mn_e_R4-unsplash
Oppdrag

Biosirk Norge er en bedrift som gir nytt liv til rest-råstoff fra slakterier og skjærebedrifter gjennom produksjon av blant annet dyrefôr, økologisk gjødsel og energi. Denne våren endret Biosirk Norge navn fra Norsk Protein som de het tidligere. De ønsket i denne forbindelse en profileringsfilm med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi.

Løsning

I tillegg til å få etablert nytt navn og ny logo, så ønsket Biosirk Norge å vise frem sin moderne, grønne produksjon og deres bærekraftige produkter. Filmen forklarer virksomheten til Biosirk Norge. Den viser samtidig frem de ulike produksjonsprosessene der animalske biprodukter blir til verdifulle produkter for landbruket. I tillegg til å produsere innholdet, så har Tun Byrå bistått Biosirk Norge med publisering og spredning av innholdet deres.

Se filmen her