Stine Helland
Innholdsprodusent
stine.helland@tunmedia.no
+47 932 11 471

Stine hjelper deg å skape og formidle de gode historiene som knytter varige bånd mellom deg og din målgruppe. Hun leder deg fra første tanke til ferdig prosjekt, og skriver alt fra fagartikler til levende reportasjer. Bred fagkunnskap, stort engasjement og god formidlingsevne er hennes styrker.

Stine er utdannet sivilagronom og har lang fartstid innen norsk landbruk, også med praktisk landbruksproduksjon. Hun kommer fra stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef hos Eurofins Agro Testing Norway AS og har tidligere jobbet i flere av landbrukets medlemsorganisasjoner. Stine har et stort hjerte for norsk landbruk og har jobbet mye både med kunnskapsformidling, innholdsproduksjon og grafisk design.