Slik blir streaming-eventet en suksess
13.01.2021
Sitter du akkurat nå og grubler på hvordan dere skal gjennomføre årets kick-off, seminar eller årsmøte? Mange behov dekkes av plattformer som “Teams”, men med enkle og kostnadseffektive grep kan dere få neste digitale møte til å svinge! Her får du noen tips om muligheter og hvilke fallgruver du bør unngå.

Når vi ikke kan samles fysisk tvinges vi til å tenke nytt rundt avvikling av større møter, seminarer og eventer. Den enkleste form for gjennomføring av en planlagt seminar er selvsagt å sette opp et kamera i konferanserommet og streame det til deltakerne, men blir det like bra?

Krav til tempo og kvalitet

Når vi deltar på et event via PC-skjermen blir vi mer kresne til det innholdet vi får presentert og terskelen for å skru av er lavere fordi vi ikke lenger har det sosiale møtepunktet som en viktig grunn til å være der. Våg derfor å tenke litt annerledes rundt et digitalt event. Hvordan kan dere lage spennende innhold som holder på seeren? Jo, ved å ta i bruk dramaturgien vi kjenner fra en TV-sending.

Forhåndsproduksjon og live-streaming

Sammensydde sendinger med forhåndsprodusert innhold gir variasjon og tempo som gjør det spennende å se på. Ved å produsere sendingen på forhånd, men publisere direkte via en streamingplattform beholder vi direktepulsen og gir seerne mulighet til å delta gjennom for eksempel en chat-funksjon.

Flytt kostnadene

Tun Byrå hjelper flere kunder med streaming, og erfarer at kunder omdisponerer de ellers ville hatt til reise, opphold og leie av lokaler etc. til produksjon av sending. En bonus er at bedriften din vil de sitte igjen med videoinnhold de kan publisere på andre måter i etterkant.

Her er noen grep som gjør eventet mer tilpasset en “hjemmedeltaker”

  • Lengde

Komprimer programmet med kortere innlegg. Det er tungt å se 4-5 timer seminar på skjerm, henvis til artikler og del fulle PPT-versjoner for de som vil vite mer.

  • Forhåndsproduksjon

Få kontroll på lengde og innhold ved å gjøre opptak av foredrag på forhånd og klippe det sammen til en ferdig «sending», evt kombinert med noe «live» fra scenen.

  • Teasere og promo

Klipp en kort «teaser» som forteller om høydepunkter og hva som kommer utover i programmet. Denne kan også publiseres i forkant for å promotere arrangementet.

  • Dramaturgi

En kjøreplan med varierte elementer gjør det mer spennende å følge med, legg videoinnslag mellom foredragene.

  • Innpakning

Bruk grafikk/tekstplakater til å markere nye temaer og foredragsholdere.

Vi i Tun Byrå har bred kompetanse på å produsere direktesendinger og andre studiosendinger både for TV og digitale plattformer. Vi ser på ditt budsjett og behov og skreddersyr en løsning som passer for din bedrift. Tun Byrå tar hånd om alt, inkludert hjelp til kjøreplan og manus hvis dere ønsker det, samt veiledning til å fremføre foran kamera.

Produksjoner i ulike prisnivåer:

Nivå 1:

Finn et fin setting som kan brukes som “studio”. Kanskje vil dere vise frem egne lokaler, ellers kan vi hjelpe dere å finne et egnet lokale. Det kan også fungere å være utendørs.

Med god lyssetting og et profesjonelt kamera heves foredragene til å å bli mer seervennlig?.

Power Point- presentasjoner legger vi inn i sendingen som tekstplakater.

Foredraget kan vises “live” eller gjøres i opptak som senere publiseres “live” via en streaming-plattform.

Nivå 2:

Bygge ut sendingen med forhåndsproduserte innslag i form av reportasjer, eksterne intervjuer, produktfilmer etc. Dette kan være en fin variasjon til foredrag.

Nivå 3:

Bygge ut sendingen med flere kameraer slik at det blir rom for interaksjon mellom flere mennesker, f eks. en debatt, en samtale eller en fagdiskusjon.

Nivå 4:

Full studiosending med live-innspilling der publikum parallelt kan delta med spørsmål eller synspunkter etter hvert tema/foredrag.

Publisering/streaming:

Tenk gjennom hvor viktig det er med interaksjon med de som følger sendingen. Skal de kunne stille spørsmål underveis eller kan det løses ved å ha en spørsmål- og svar-bolk i etterkant av programmet?

Streaming via Facebook, Youtube og Vimeo er vanlig. Vi gir råd om hvilken plattform som brukes, om eventet skal deles offentlig eller være passordbeskyttet.