Rett på kjøkkenbordet til kunden din
11.02.2021
I en tid der vi bombarderes av digitale markedskampanjer, kan et godt gammeldags kundemagasin faktisk være en smart kanal for å nå gjennom til kundene dine.

Selv om vi stadig konsumerer mer innhold fra mobilen, er det fortsatt slik at mange av oss verdsetter fysiske trykte papirprodukter. Når vi setter oss ned med et magasin ved kjøkkenbordet, er det sannsynlig at vi blir utsatt for færre forstyrrelser enn om man leser på digitale medier. Du har derfor din kundes fulle oppmerksomhet. Det er noe å tenke på.

Del med kundene dine

Vi elsker alle gode historier. Sitter du på noen kundehistorier? Det kan være han trofaste som har fulgt dere i tykt og tynt i mange år, eller hun unge innovative som akkurat har fått øynene opp for dere og vil dele av sine erfaringer. Trikset med kundehistorier er å klare å formidle kundens erfaringer med din bedrift på slik måte at det oppfattes som ekte og troverdig. Klarer man det skaper denne type markedsføring ofte mer tillit til enn tradisjonell reklame.

Her er et eksempel på en kundehistorie produsert av Tun Byrå

Hva vil kundene lese om?

Husk at kundene dine er som folk flest. De vil lese om det de selv bryr seg om - og ikke om det du vil snakke om. Derfor må vi alltid ha leseren i sentrum! Sitter du på kundeinnsikt eller markedsundersøkelser? Bruk disse som utgangspunkt når du skal planlegge innholdet. Eller spør kundene dine direkte om hva de vil lese om. Kanskje kan du høre med dem på Facebook-siden eller gjennom en undersøkelse i nyhetsbrevet?

Hva bør et kundemagasin inneholde?

Fengende forside

Et godt forsidebilde sammen med tekster som skaper nysgjerrighet er helt avgjørende. Forsidebildet bør planlegges godt, og kan for eksempel fotograferes i forbindelse med en reportasje. Ekte mennesker funker alltid.

Velkommen / leder

Gi leseren en liten intro. Det kan være en hilsen fra redaktøren eller fra en leder i bedriften. Her sier man noe om hvorfor man utgir magasinet, hva leseren kan forvente på de neste sidene og aktualiteter. Snakk personlig og direkte med leseren.

Nyhetsstoff

Dette kan være informasjon fra bedriften, omtale av nye produkter / tjenester, viktige endringer, priser el.

Intervjuer
Intervjuer med egne fagpersoner og andre sentrale personer i bedriften, kunder eller andre eksterne samarbeidspartnere er nyttig lesestoff.

Reportasjer / kundehistorier

Kundene dine elsker å høre andre kunders historier. La dem snakke om sine erfaringer og opplevelser. Slik blir kundene gode ambassadører for din bedrift.

Vi i Tun Byrå har lang erfaring med produksjon av kundemagasiner, og har produsert magasiner for blant annet Veterinærinærinstiutttet, Dyrsku’n, Agroteknikk, Felleskjøpet og Nortura.

Vi kan holde i hele prosessen fra idé til distribusjon - eller bidra i deler av produksjonen i samarbeid med dere.

Dette kan vi i Tun Byrå bidra med:

Redaksjonell ledelse / redaktør

En god plan er viktig. Våre redaktører hjelper med å planlegge produksjon, sette opp sidespeil, utarbeide dramaturgi / rytme i publikasjonen og sy sammen innholdet.

Tekster

Våre tekstforfattere skriver nyhetsstoff, intervjuer, reportasjer, brukererfaringer og produkttekster. Vi har lang erfaring i å finne vinklinger og overskrifter som pirrer leseren.

Foto

En god historie forsterkes av visuelle bilder. Vi bruker profesjonelle fotografer med god redaksjonell forståelse.

Layout og design

Vi utarbeider designmaler, velger typografi og fargepalett, avgjør bildebruk samt gjør layout på hele magasinet.

Trykk og distribusjon

Vi kan håndtere hele prosessen fra valg av egnet papir og format, til oversending av godkjente filer til et ferdig levert trykket produkt.
Vi tilbyr distribusjon med våre publikasjoner; Nationen, Traktor, Norsk Landbruk og Bondebladet.

Ta kontakt med oss i Tun Byrå for en uforpliktende idédrodling om hva akkurat ditt kundemagasin skal inneholde!